اسامی نفرات برتر مسابقات حاملان قرآن

حفظ۵ جزء(جزء های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۳۰) :

۱. ابوالفضل اصغری(پایه دو سیکل)
۲. علی عباسی(پایه چهار سیکل)

*************************

حفظ جزء۱ :
۱. محمد مهدی کریمی(پایه یک سیکل)
۲. مهدی عباسی(پایه یک دیپلم)
۳. امیر عباس بابایی(پایه یک سیکل)

**************************

حفظ جزء۳۰ :
۱. امیر غلامی(پایه یک دیپلم)
۲. علی بیرامی(پایه یک سیکل)
۳. هاشم طالبی(پایه یک سیکل)

✅ حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج)بناب