دوره ها و كارگاه هاي  تابستان اساتيد بزرگوار سال ۱۳۹۷از ۵تير ماه تا ۵مردادماه بمدت يك ماه با برگزاري برنامه هاي پژوهشي در حوزه علميه حضرت ولي عصر(عج)بناب برگزار ميشوداين دوره ها با سرفصل هاي متنوع  توسط اساتيد دعوت شده از مراكز و موسسات و دانشگاه هابا حضور تمامي اساتيد علاقمنددر مدرسه اجرا شد.

pdf/ جهت مشاهده کلیک نمایید