ثبت نام مراکز تخصصی حوزه تا ۱۲ تیرماه ادامه دارد.

جهت ثبت نام رشته‌های تخصصی در سطوح ۲، ۳ و ۴ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به سایت پذیرش حوزه‌های علمیه مراجعه فرمایید.