دوره غیرحضوری (مجازی) طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (قدس سره)

🔺️ویژه طلاب برادر حوزه های علمیه سراسر کشور (تابستان ۱۴۰۰)

زمان ثبت نام: از ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۴