زمان دوره میثاق طلبگی سالتحصیلی ۹۹-۹۸

داوطلب گرامی

جنابعالی به دوره میثاق طلبگی حوزه علمیه بناب که در ۲۲ تیر شروع خواهد شد، دعوت میشوید.

تذکر:

۱- تا ساعت ۱۰ صبح به همراه ولی محترم در حوزه حضور داشته با شید.

۲- فقط لوازم شخصی مسافرتی همراه داشته باشید.

۳- علی الحساب ۱۵۰ هزار تومان به عنوان هزینه کتب همراه داشته باشید.