اطلاعیه / طرح قرآنی «بچه های آسمان»

 

🎁برای فرزندان اساتید، کادر و کارکنان حوزه و همچنین روحانیون شهر

⏰ زمان برگزاری: روز های زوج از ساعت ۱۸ لغایت۲۱