اطلاعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتگو و مناظره پیرامون انتخابات

موضوع این مناظره : مشارکت ، آری یا نه ؟

مجری برنامه : برادر ابراهیم نوری
طرف موافق بحث : برادر هادی زمانی
طرف مخالف بحث : برادر امیرحسین امیری

⏰ تاریخ مناظره:
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ ساعت ۱۹ ، مسجد حوزه