جلسات گروه های علمی حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب طی دو روز یکشنبه و دوشنبه ، سوم و چهارم دی ماه در جلساتی مجزا در ۴ گروه علمی علوم قرآن و حدیث ، فقه و اصول ، کلام و علوم عقلی و ادبیات برگزار شد .

در این جلسات که با حضور آیت الله بنابی مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب برگزار گردید ، آیین نامه های گروه های علمی تبیین شد .

در انتها علاوه بر مصوباتی از سوی اعضا ، تاریخ دقیق برگزاری هر جلسه نیز تصویب شد .