جلسه ماهانه هم اندیشی اساتید و معاونین حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب دوشنبه شب برگزار گردید .

در ابتدای جلسه معاونین بخش های مختلف حوزه علمیه بناب گزارشی را از فعالیت های ۲ ماه اخیر معاونت خود ارائه دادند .

در ادامه اساتید نظراتی را در خصوص برنامه های معاونت ها ارائه کرده و مطالبات خود را بیان کردند .

در این جلسه با پی گیری مصوبات جلسات قبل ، تشکیل کمیته های تخصصی برای بررسی طرح های ویژه تصویب گردید .