جلسه ای با حضور مدیر ، معاون آموزش و مدیر اجرایی موسسه تخصصی حضرت ولیعصر (عج) با حجج الاسلام و المسلمین نظری و ملکوتی کارشناسان مراکز تخصصی قم روزشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در دفتر آموزش عالی حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب تشکیل شد .

باحضور آقایان نظری و ملکوتی کیفیت و نحوه عملکرد موسسه  از نظر اداری ، آموزشی ، خدماتی و … مورد بررسی قرار گرفته و ریز مسائل و مشکلات موسسه تخصصی از سوی مدیر موسسه مطرح گردید .

در آخرجلسه مقرر گردید به دانش پژوهان فارغ التحصیل کلام مقارن و مدرسی فقه و اصول این موسسه تخصصی از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه حکم استادی اعطا گردد .