نشست مدیریت و معاونین حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب با مسئولین جلسات گروهی شهرستانها دوشنبه شب برگزار گردید .

در ابتدای جلسه آیت الله بنابی مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب با بیان اینکه مسئولین جلسات گروهی الگوی طلاب می باشند ، حضار را به رعایت نکاتی توصیه کردند .

در ادامه ، مسئولین جلسات گروهی با ارائه گزارشی از جلسات گروهی خود ، انتقادات و پیشنهاداتی را ارائه دادند .