آخرین خبرها

فرم شناسایی طلاب و فضلای حوزه علمیه

  در مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) کدام شهر تحصیل نموده اید؟

  حضرت ولیعصر (عج) تبریزحضرت ولیعصر (عج) تهرانحضرت ولیعصر (عج) بناب

  یک - مشخصات فردی

  وضعیت ایثارگری  محل الصاق عکس

  دو - تحصیلات

  حوزوی
  الف - عمومی
  حوزوی
  ب- تخصصی


  غیرحوزوی
  سوابق فعالیت ها

  الف - تدریس

  حوزی غیرحوزی
  حوزی غیرحوزی
  حوزی غیرحوزی
  حوزی غیرحوزی

  ب- پژوهش

  کتابمقالهسایر چاپ نشده
  کتابمقالهسایر چاپ نشده
  کتابمقالهسایر چاپ نشده
  کتابمقالهسایر چاپ نشده

  ج- تبلیغی ، فرهنگی و تربیتی

  د- فعالیت هایی اجرایی، سیاسی و ...

  ه- سایر فعالیت ها و توانمندی ها ( حفظ و قرائت قرآن ، هنری و رسانه ، زبان خارجی ، رایانه ، دوره های آموزشی کوتاه مدت و... )

  و-علاقمندبه همکاری

  آمادگی هجرت به شهرستان را

  اجازات، افتخارات و امتیازات (هرنوع اجازه،امتیازعلمی و...)

  یک سه
  دو چهار

  وضعیت شغلی

  وضعیت شغلی فعلی نشانی محل کار و تلفن

  سوابق ارتباط و همکاری با شهرستان

  یک سه
  دو چهار

  نقطه نظرات و پیشنهادات