حجت الاسلام رجبی معان امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب در گزارشی بیان کردند : حوزه علمیه بناب با حضور بیش از 250 نفر از طلاب وحدود 20 نفر ازاساتید و مسئولین و با حضور آیت الله شیخ عبدالمجید باقری بنابی مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب حضوری پر رنگ در راه پیمایی عظیم اربعین امسال خواهد داشت .

ایشان با اشاره به تعداد نفرات حاضر در اربعین گذشته از حوزه بناب ، افزایش حدود ۵۰ نفری امسال را متذکر شدند .

حجت الاسلام رجبی در ادامه خاطر نشان کردند : از این تعداد از طلاب و اساتید و مسئولین حدود 100 نفر با کاروان طلاب و بقیه نیز مستقلا به این سفر نورانی رهسپار خواهند شد .

ایشان زمان حرکت کاروان طلاب حوزه بناب را بعد از ظهر پنج شنبه یازدهم آبان ماه و زمان برگشت را نیز صبح روز جمعه نوزدهم آبان ماه از شهر مهران اعلام کردند .