جلسات تبادل افکار مدیریت و معاونین حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج)بناب با طلاب حوزه ازعصر امروز آغاز شده و در طی چهار روز به تفکیک پایه برگزار خواهدشد .

عصر امروز در اولین جلسه از این جلسات که با حضور مدیریت و معاونین حوزه و پایه های ۸ تا ۱۰ برگزار گردید در ابتدا طلاب انتقادات و پیشنهاداتی را در خصوص مسائل مختلف حوزه ارائه دادند که معاونین بخش های حوزه در این خصوص توضیحاتی را بیان داشتند .

در ادامه آیت الله شیخ عبدالمجید باقری بنابی مدیر حوزه بناب در رابطه با مسائل حوزه بناب و در پاسخ به برخی از پیشنهادات ارائه شده توسط طلاب مطالبی را بیان فرمودند .