جلسه گروه علمی فقه واصول با موضوع تعیین ملاک های طلاب برتر با تمای اعضای گروه بعدازظهر یکشنبه برگزار شد.

دراین جلسه پس از ارائه گزارش اعضای گروه دو مصوب به تصویب رسید.

۱- تصویب ملاک های گزینش طلاب با استعدادهای برتر

۲- بعضی ازعناوین دروسی نیز تصویب شد.