جلسه شورای معاونین حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب یکشنبه سوم دی ماه با حضور معاونین حوزه علمیه برگزار گردید .

در این جلسه برنامه های تابستانی حوزه بناب مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی شد .