دکتر جبارزاده عصر دیروز با حضور در حوزه علمیه بناب با امام جمعه بناب حجت الاسلام و المسلمین باقری بنابی دیدار کرده و در جریان فعالیت های این حوزه مبارکه قرار گرفتند .
دکتر جبارزاده حوزه مبارکه بناب را نعمت بزرگی برای استان و منطقه دانستند .