فراخوان مقاله نویسی معاونت پژوهش حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب بمناسبت وحدت حوزه و دانشگاه

مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۴ آذرماه

مهلت ارسال مقالات : ۲۴ آذر ماه