داوطلبین ذیل امتیاز لازم برای ورود به حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) بناب را کسب نموده اند:

 

نام خانوادگی – نام
۱-احمدنیا نیما
۲-اسکندریان امیرحسین
۳-اسماعیلی مهدی
۴-اصغری ابوالفضل
۵-اصغری ابوالفضل
۶-اعزازی محمدمهدی
۷-آرمات امیررضا
۸-بالکانی سجاد
۹-جاهدی امیرحسین
۱۰- حسین زاده ابوالفضل
۱۱- حیدری محمدمهدی
۱۲- خبازی ملکی امیررضا
۱۳- رادمهر امیر
۱۴- رجب زاده مهدی
۱۵- رحمتی محمدمهدی
۱۶- زینالی سیدحسین
۱۷- زینالی علی
۱۸- ساجد ابوالفضل
۱۹- سلیمانی صالح
۲۰- شاکری یوسف
۲۱- شاهدی علی
۲۲- شجاعی علی
۲۳ -شکفته وحید
۲۴- شکوری سیس محمد
۲۵- عابدی محمدرضا
۲۶- عبدالعلی پور امیرمحمد
۲۷ – غفاری اصغر
۲۸- غفاری عباس
۲۹- فتاح مفتح علی
۳۰- فرجی محمدهادی
۳۱- قربانی میلاد
۳۲- محمدی نسب سیدمحمدصادق
۳۳- محمدی قشلاق هادی
۳۴- مسروری مهدی
۳۵- مصطفایی محمدحسین
۳۶-موسوی سیدسالار
۳۷- موسوی سیدمحمد
۳۸- مهدوی رضا
۳۹- نجفی زاده علی
۴۰-نورانی محمدحسین
۴۱- نورپور احسان
۴۲- نویدی مبین
۴۳- یزدانی حسین
۴۴-یزدانی مهدی

نتایج مرحله دوم(مصاحبه ورودی های سالتحصیلی ۹۹-۹۸ )حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج)

نام خانوادگی  –  نام
۱-     آذری  آیدین
۲-     آزادی  محمد
۳-     احمد شعار  حسین
۴-     اسکندری علی
۵-     آقایی عرفان
۶-     امیرپور  رضا
۷-     جهانگیری محمدرضا
۸-     حاتمی علی
۹-     حسین زاده  علیرضا
۱۰-  داداش زاده هادی
۱۱-  سلیمانی مهدی
۱۲-  شهابی مهدی
۱۳-  شیخعلی زاده مهدی
۱۴-  عبدی وش  عرفان
۱۵-  غلامی امیر حسین
۱۶-  قره داغی رضا
۱۷-  محمدی آذر محمد
۱۸-  محمدیان محمدرضا
۱۹-  محمود خانی مبین
۲۰-  ملکی علی
۲۱-  وثوقی راد  امیرحسین

 

 

** اطلاعات بیشتر متعاقبا از همین سایت اعلام خواهدشد. منتظر اطلاعیه های بعدی باشید.